Archifau a Llawysgrifau sydd heb gyrraedd y Catalog Cyflawn
Archives and Manuscripts not yet included in the Full Catalogue

Ymholiad Newydd - New Enquiry | Gwefan LlGC - NLW site


Dewiswch gronfa:
Select a database:
Archifau a Llawysgrifau - Archives and Manuscripts
Archifau a Llawysgrifau: Adroddiadau Blynyddol - Archives and Manuscripts: Annual Reports
Archifau: Ymrwymiadau Priodas - Archives: Marriage Bonds


Chwiliwch am bopeth sy'n cynnwys:
Find all that contain:


Y nifer o ganlyniadau i bob tudalen:
The number of results per page:


Arddangos y canlyniadau yn ôl:
Sort results in order of:


Eich cais presennol yw:
The current query is:


AND which ALSO contain...
OR which contain ...
BUT do NOT contain...
Within a PARAGRAPH of...
In the same PARAGRAPH as...
Within 10 words of...
Followed anywhere by...